Många familjer med bil kör sina flesta mil under de varma månaderna. Det är då man besöker släkt och vänner, åker till badsjöar och upptäcker närområdet med bilutflykter. Under årets kyliga och kalla månader används bilen på ett annat sätt. Det handlar då främst om korta transporter för jobb och barnomsorg. Dessa transporter kan ofta lösas genom kollektivtrafiken. Om detta stämmer in på dig och din familj, varför inte ställa av bilen under höst och vinter? Det kan du spara mycket på.

Kostnader för bil

Bensin/diesel, reparationer och kostnader för däck är direkta kostnader för att äga bil. Du som bilägare vet att det också finns andra kostnader. Du måste ha försäkring och du måste betala skatt. Ställer du av bilen försvinner dessa två andra kostnader samtidigt som du sparar in på drivmedel och de andra direkta kostnaderna.

Om du räknar på saken ser du förmodligen ganska snabbt att du kan spara stora summor på att låta bli att använda bilen under höst och vinter. Nedan är ett översiktligt exempel.

Drivmedel
Om vi utgår från att du normalt brukar köra 1500 mil per år och ställer bilen under sex månader sparar du 10 500 kr (125 mil x 15 kr x 6 månader).

Försäkring
En helförsäkring för en mer typisk familjebil kostar mellan 6000 – 10 000 kr per år. Ställer du av bilen från exempelvis oktober till mars sparar du hälften av försäkringskostnaden, alltså mellan 3000 – 5000 kr. Här har vi inte tagit hänsyn till att du är skyldig att betala en avställningsförsäkring.

Vinterdäck
Om du inte kör bilen på vintern behöver du givetvis inga vinterdäck. Här kan besparingen bli av det större slaget.

Fordonsskatt
Fordonsskatt betalas endast för bilar som är i trafik. För bilar som är avställda behöver endast en vägregistreringsavgift på 50 kr betalas.

Mindre värdeminskning
Den största besparingen är dock förmodligen att värdeminskningen på bilen blir lägre än om du använder den hela året. Slitaget blir mindre och du kör också helt enkelt färre mil. Fördelen med en mindre värdeminskning gäller särskilt om du har en nyare bil.

Så här ställer du av bilen

Det är en enkel historia att ställa av en bil. Faktum är att Transportstyrelsen, som är den myndighet som hanterar allt kring fordonsuppgifter och skatter, har tagit fram en app genom vilken du kan ställa av bilen på några minuter i din smartphone. Appen finns tillgänglig för både iOS och Android. Du kan läsa mer om appen här. Det finns givetvis också andra sätt att administrera avställning. Du kan också ställa på bilen via appen.

Få tillbaka på skatt och försäkring

När du ställer av bilen har du möjlighet att få tillbaka både på fordonsskatten och bilförsäkringen. Du betalar nämligen dessa två kostnader i förskott. Överskjutande skatt betalas tillbaka automatiskt genom att du får ett utbetalningskort. Kontakta försäkringsbolaget för att begära tillbaka mellanskillnaden mellan priset för avställningsförsäkringen och din vanliga försäkring.