Betalningsanmärkning

Om du har betalningsanmärkningar påverkar det din möjlighet att både teckna lån, såsom både mikrokrediter och banklån, skriva på hyresrättsavtal, köpa varor på avbetalning, med mera. Betalningsanmärkningen fungerar som en slags varningsflagga för borgenärer av alla de slag. Den som har en sådan i sin kreditinformation anses helt enkelt ha en mycket låg kreditvärdighet.

När uppstår betalningsanmärkning?

Betalningsanmärkningar uppstår i samma stund som en faktura eller räkning som är förfallen till betalning ankommer Kronofogden för fastställelse. Det är dock inte myndigheten själv som administrerar anmärkningarna. Det är i stället en uppgift för de så kallade rikstäckande kreditupplysningsföretagen, däribland UC AB, Bisnode Kredit och Creditsafe. Dessa företag gör körningar av Kronofogdens öppna register varje dag, och om ett aktuellt ärende upptäcks kommer det att resultera i en betalningsanmärkning i kreditupplysningsföretagens register.

Kreditvärdigheten minskar

kredit med betalningsanmärkningDen omedelbara effekten av en betalningsanmärkning är att kreditvärdigheten minskar. Exakt hur det visar sig beror på hur kreditupplysningsföretagen presenterar kreditinformationen med eventuell scoring.

Exempel: Ett kreditupplysningsföretag visar kreditscore i ett betyg mellan 1-5, där ett högre betyg innebär låg risk för borgenären (till exempel en bank). Den som har en betalningsanmärkning ges normalt automatiskt betyget 1.

Kreditvärdighet är ett samlat begrepp som avser en förmåga att betala skulder i tid. Den som har misslyckats med detta, och alltså därigenom får en betalningsanmärkning, får därmed automatiskt en betydligt lägre kreditvärdighet. Betalningsanmärkningen väger betydligt tyngre än både inkomst och befintliga skulder i borgenärernas perspektiv.

Exempel: John har en årsinkomst på 600 000 kr och en ganska blygsam belåning. I januari ansöker han om ett kreditkort och i den kreditupplysning banken begär ut anges att John har en kreditvärdighet på 5. Ett par månader senare blir John så sen med en räkning att den först går till inkasso och sedan skickas till Kronofogden. När John ett par månader senare ansöker om ett nytt mobilabonnemang visar kreditupplysningen på en kreditvärdighet på 1 och John blir nekad att teckna abonnemanget.

Högre lånekostnader med betalningsanmärkning

Som du förstår av rubriken är det långt ifrån omöjligt att låna med betalningsanmärkning. Det finns långivare inom alla typer av lån som kan godta en eller flera sådana. Idag går det till och med att ansöka om ett bolån trots att man har den låga kreditvärdighet som betalningsanmärkningen automatiskt ger upphov till.

För att ta höjd för den ökade risken erbjuder dessa långivare alltid mycket mindre fördelaktiga räntor. Skillnaden mellan att vara belastad respektive inte belastad av en anmärkning kan räknas i över tiotalet procentenheter.

Exempel: Låntagare A ansöker om ett privatlån på 200 000 kr. Han har en inkomst på 350 000 kr per år och en allmänt sett god kreditvärdighet. Låntagare A blir erbjuden en ränta på 5,5%.

Låntagare B ansöker om exakt samma lån och han har exakt samma årsinkomst. Han har emellertid en betalningsanmärkning i bagaget och det gör att långivaren erbjuder en ränta på 20%.

Viktigt att komma ihåg är dock att det är skillnader på olika lån. För banklån i form av privatlån och bolån sätts räntan individuellt och påverkan av en betalningsanmärkning blir därmed högst direkt och påtaglig. För mikrokrediter och kontokrediter är räntan/avgiften emellertid densamma för alla, vilket innebär att anmärkningen inte fördyrar lånet (förutsatt att lån över huvud taget kan beviljas).