Förmåner

Kreditkort kan ha många funktioner förutom den mest grundläggande – det vill säga att fungera som ett medel för att skjuta upp betalningar. Det finns två kategorier av funktioner och förmåner som är vanligare än andra. För det första handlar det om bonusprogram och för det andra gäller det försäkringar av olika slag. Nedan kan du läsa lite kort om typiska förmåner med att använda kreditkort.

Bonuspoäng och bonusprogram

kreditkort och förmånerMajoriteten av de kreditkort du kan ansöka om i Sverige är idag kopplade till bonusprogram. Vissa administreras av kortutfärdarna själva (American Express, Diners Club, med flera), medan andra administreras av kortutgivare såsom banker, ibland i samarbete med kortutfärdare (framför allt VISA och MasterCard).

Den huvudsakliga förmånen med ett bonusprogram är att köpen ger bonuspoäng som kan användas på olika sätt. Det finns i grunden tre stycken olika koncept för belöningar, nämligen:

  • Bonuspoäng som kan lösas in mot varor/tjänster (oftast i en slags onlinebutik)
  • Bonuspoäng som ”betalas ut” som bonuscheckar
  • Rabatter på köp hos vissa inköpsställen eller i en bonusbutik online.

När det gäller poängen är det viktigt att känna till att olika köp kan räknas olika. Detta gäller dock framför allt de kort som är utgivna av mer specialiserade aktörer, såsom bensinbolag, hemelektronikkedjor och liknande.

Exempel: Du har ett MasterCard kreditkort från en kedja av bensinstationer. Köper du drivmedel eller någon vara i butiken kanske du får lika många poäng som kronor du betalar. Inköp på 1000 kr sammanlagt under en månad ger då 1000 poäng. För köp på andra inköpsställen är utdelningen per krona förmodligen lägre, kanske i storleksordningen 1 kr = 0,5 poäng.

Oavsett kort och oavsett utgivare behöver du sällan vidta någon åtgärd för att börja samla bonuspoäng. Du får normalt börja ta del av bonusprogrammets förmåner i samband med ditt första köp.

Försäkringar

En annan typisk förmån med att göra inköp med kreditkort är att köpen automatiskt kan aktivera försäkringar. Den typ av försäkring som är mest vanlig, och som många kanske förknippar med kreditkort överlag, är reseförsäkringen. Om du betalar en större del av en resa med ditt kreditkort aktiveras normalt en förstärkt reseförsäkring. Exakt hur förstärkt den blir avgörs i regel av vilket typ av kort inom en kortutfärdares familj du betalar med.

Reseförsäkring är dock inte den enda försäkring som kan knytas till kreditkort. Andra vanliga exempel är köpskydd med allriskförsäkring och extra garanti, prisgaranti samt självriskeliminering vid hyra av bil. En ytterligare typ av försäkring är betalningsskydd. Denna ingår emellertid aldrig automatiskt, utan måste tecknas till (och betalas) separat.

Flera banker och kreditbolag har börjat rikta fokus mer mot försäkringar än mot bonusprogram, och en del av dem erbjuder dig som kund att sätta ihop ditt eget försäkringsskydd. I grund och botten är det tilläggsförsäkringar kring resor, aktiviteter, förseningar och liknande som kan kombineras, och dessa kreditkort kan därför vara mycket fördelaktiga för dig som lever ett aktivt liv och reser mycket.

Vad är viktigast för dig?

När du väljer det bästa kreditkortet för dig är det en del saker du ska tänka på. Hur kredit- och betalningsvillkoren ser ut är viktigast, men det är också klokt att titta på vilka förmåner du kan få genom att använda kortet för betalningar. Vi kan dock rekommendera att du ser eventuella bonusprogram och eventuella kostnadsfria tilläggsförsäkringar som extra förmåner, inte som den huvudsakliga anledningen till att skaffa ett visst kreditkort.