Amortering

Amortera på lån är detsamma som att betala av på lån. Vad du ska betala avgörs sedan juni 2016 i huvudsak av Finansinspektionens regler kring amorteringskrav, men det finns också utrymme för frivilliga avtal mellan dig och banken.När du amorterar minskar skulden löpande. Det gör att du över tid får en lägre räntekostnad. Denna och ytterligare ett par anledningar gör att amortering i grunden är sunt. Samtidigt gäller det att betalningarna på kapitalskulden inte påverkar din löpande privatekonomi i alltför hög utsträckning. Det gäller också att ekonomin fungerar även i vardagen.

Amorteringskravet – det här gäller

Amortera på bolån - så fungerar detAmorteringskravet, som infördes den 1 juni 2016, handlar om att alla nya bolån med en belåningsgrad som överstiger 50% måste amorteras. Syftet är i huvudsak att göra både samhällsekonomin som helhet och låntagarkollektivet bättre rustade när räntorna återgår till något slags normalläge från dagens extrema läge. Ser vi utanför Sveriges gränser har det faktiskt under många år varit standard med amorteringskrav för bolån på de flesta håll. I Sverige har vi varit något bortskämda under lång tid.

  • Med en belåningsgrad som överstiger 70% ska hela beloppet amorteras med 2% per år.
  • För en belåningsgrad på mellan 50-70% ska 1% amorteras årligen.
  • För belåningsgrader som understiger 50% finns inga tvingande regler.

Vad är då ”nya” bolån? Jo, nya bolån är dels sådana som är tecknade efter den 1 juni 2016 (datum för undertecknande av köpeavtal), dels befintliga lån som utökas. Exempel på sistnämnda är om en villaägare höjer ett bottenlån för att exempelvis bekosta en renovering.

Nästa fråga är när Finansinspektionens regler inte gäller. För det första gäller de inte för befintliga huslån tecknade före reglernas ikraftträdande. Den som köpte en villa i maj 2016 behöver inte bry sig om de nya reglerna. För det andra är nyproducerade bostäder undantagna i upp till fem år. För det tredje finns också en bestämmelse som anger att banken kan ge respit med amorteringar vid ”ömmande omständigheter”.

Exempel på amortering

Exempel 1: Vivianne och Claes ska anlägga ett uterum i trädgården. Kostnaden är 200 000 kr och det är en summa de planerar att ta ut på bolånet. De har idag en belåning på 45% på sin villa som har ett marknadsvärde på två miljoner. De amorterar inte någonting idag. Genom att låna upp 200 000 kr extra kommer Vivianne och Claes att komma upp i en belåning på 55%. De kommer alltså att träffas av amorteringskravet och tvingas amortera 20 000 kr (1%) per år.

Exempel 2: Linda och Jens köper en bostadsrättslägenhet för prislappen två miljoner kronor. De betalar 400 000 kr kontant, vilket täcker kontantinsatsen och gör att belåningsgraden blir 80%. De måste nu amortera 2% av bolånet (40 000 kr) varje år.

Amortera eller spara?

En amortering idag ger lägre kostnader imorgon. På så sätt kan själva agerandet att betala av på ett lån liknas vid ett sparande. Du sparar helt enkelt pengar i framtiden. Med den liknelsen som utgångspunkt kan det vara en bra idé att ställa sig frågan om man ska amortera eller spara ”på riktigt”, till exempel i fonder eller aktier.

Grundregeln är att det är bättre att fortsätta spara/investera i stället för att amortera i det fall avkastningen på sparandet är högre – allt i relation till de olika beloppen. För den som har bolån på en miljon till 2% och sparande på en miljon som förväntas ge 3% i avkastning är det ett bättre val att låta lånet vara.

Viktigt att tänka på är dock att varje amortering minskar din risk. Räntorna kan gå upp och det kan ske förändringar i din ekonomi som gör att vad som idag kan anses vara blygsamma belopp att amortera kan bli mycket rejäla imorgon.