I coronakrisens inledande fas varnades för fallande bopriser och både experter, såväl som konsumenter, trodde att priserna på bostäder skulle sjunka drastiskt.

Trots detta har priserna hållit sig stabila – och sett över året har priserna faktiskt gått upp. Allt fler konsumenter tror idag att bostadspriserna kommer fortsätta stiga. I samband med detta uppmanar Finansinspektionen till att hålla koll på sin bolåneränta. De menar att man bör överväga att byta bank för att sänka räntan.

Kvinna vid dator gör tummen upp

Majoritet tror på stigande priser

Enligt SEB:s boprisindikator för september månad är det allt fler hushåll som tror på att marknadspriserna för bostäder kommer fortsätta stiga. Jämfört med föregående månad är det en ökning med 3 % som tror på fortsatt stigande priser. Det innebär att 55 % av hushållen idag tror på en positiv prisutveckling även framöver. Samtidigt har den andel som tror att bostadspriserna istället kommer sjunka minskat med lika många procent, från 12 till 9 %.

Jens Magnusson, privatekonom på SEB, menar att den hushållens boprisförväntningar nu är tillbaka till där de låg tidigare. Samtidigt har de stora svängningarna i hushållens egna prognoser inte återspeglats i det faktiska utfallet för bostadspriserna. Han säger att priserna tvärtom har ”utvecklats ganska stabilt under våren och sommaren och det är tydligt att både hushåll och analytiker initialt överskattade pandemins negativa betydelse för bostadsmarknaden”.

Spara pengar genom att byta bank

Ett bolån är många gånger en betydande kostnad för ett hushåll. Genom att vara medveten om din ränta och aktivt försöka sänka den kan du spara flera tusen varje år. Om du ser till att informera dig om vilken list- och snittränta de olika bankerna har kan du använda dessa siffror för att förhandla ned din egen ränta.

Det är också klokt att inte låsa sig vid en bank. Var öppen för att byta bank om du har möjlighet att få bättre räntevillkor någon annanstans. Idag är det nämligen inte något större projekt att byta bank, så som det var för bara några år sedan. Istället är det en smidig och snabb process och din nya bank brukar vara behjälpliga med det mesta. Ibland kan det dessutom räcka att du påpekar för din nuvarande bank att du tänkt byta, för att de ska gå med på att sänka din bolåneränta några enheter.

Även Finansinspektionen menar att de svenska bolånekunderna behöver bli bättre på att förhandla om sina bolåneräntor, och uttalar följande: ”Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk”.