Den svenska sommaren år 2017 lämnade en hel del att önska för de svenska semesterfirarna som valt att spendera ledigheten på hemmaplan. Sommaren saknade längre perioder med ihållande värme och någon ordentlig värmetopp nåddes aldrig riktigt heller. Enligt SMHI uppmättes den högsta temperaturen som blygsamma 28 grader i Oskarshamn den 18 juni och i Kalmar den 19 juni. Det var den lägsta högsta temperaturen som uppmätts under sommaren i Sverige ända sedan 1922. Besvikelsen på ”sommaren” var med andra ord befogad. Trots det mediokra, och i vissa fall usla, sommarvädret noterades ett rekordår för den svenska turistnäringen förra året.

I Sverige är det många orter längs med kusterna och vid de större insjöarna som mer eller mindre livnär sig på en stabil turism under sommarmånaderna och sett till snittet kunde dem allihopa jubla över resultatet. Enligt uppgifter från tillväxtverket ökade de samlade turismutgifter med 7,4 % till 317 miljarder kronor. Det är den högsta tillväxttakten för turism i Sverige sedan år 2006. Förklaringen till den stora ökningen sägs vara de utländska besökarnas ökade konsumtion. Den konsumtionen ökade med hela elva procent jämfört med sommaren 2016, och totalt står utländska turister för drygt 42 % av turistkonsumtionen i Sverige.

Trots det faktum att statistiken visar positiva siffror för Sverige så ligger landet efter de nordiska grannarna. Danmark, Norge och Island ligger alla före i de olika mätningarna. Högst upp i listan hittar man Island, som från 2015 till 2016 ökade sin tillväxt med hela 18,5 %. Trots det så är Sverige de land som tjänar mest pengar på sina turister och någon anledning till oro finns inte menade Karin Östlund, vd på Visit Sweden, i en intervju till SVT från förra året. Vi får se vad 2018 har för siffror så småningom.