Goda nyheter från EU-parlamentet! En ny regel som stärker lönevillkoren för utländska arbetare har nyligen klubbats igenom.

Svenskar som jobbar utomlands i ett EU-land och utländska EU-medborgare som jobbar i Sverige kommer hädanefter, tack vare de nya reglerna, kunna kräva lönevillkor som motsvarar den lön som personen har fått för sitt arbete i sitt hemland. Detta är ett stort steg framåt i utvecklingen för rättvisa samt en regel som än mer kommer att ena medlemsländerna i den Europeiska Unionen.

Utländska byggarbetare, som i vissa fall i Sverige har hamnat i ganska oschyssta förhållande kommer i och med regelförändringen att uppleva en förbättring vad gäller lön men även levnadsstandard generellt. Utöver att lönen framöver kommer vara densamma som en svensk får på samma bygge, så kommer även arbetaren även få motta ekonomiskt stöd som innebär att denne får möjlighet till bättre bostandard och även ersättas för extra kostnader under tiden arbetet i Sverige pågår.

För en svensk innebär reglerna precis samma sak när hen befinner sig utomlands. Även om Sverige kanske inte är särskilt stora inom just export av byggnadsarbetare, så gäller samma regler för vem som helst som åker från Sverige till ett annat land för att jobba oavsett yrke. Däremot kommer transportsektorn att få särskilt reglerade villkor. De villkoren är ännu inte bestämda helt och hållet.

Hur dessa nya regler kommer att påverka den europeiska arbetsmarknaden i framtiden är svårt att sia om, det återstår att se helt enkelt. Klart är dock att det är ett steg i rätt riktning mot en rättvisare arbetsmarknad.