All vattenkraft ska ha moderna tillstånd, men prövningarna ska inte ska bli onödigt administrativt och ekonomiskt betungande. Det är slutsatsen av en blocköverskridande överenskommelse mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna som presenterades i mars i år.

Totalt finns det cirka 2100 vattenkraftverk i Sverige som under ett normalt år producerar 67 TWh, vilket motsvarar nästan halva elproduktionen. Vattenkraften spelar en viktig roll för ambitionen att Sverige ska uppnå målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. I ett framtida elsystem med en betydligt högre andel vind- och solenergi, energi som är svårare att planera, kommer vattenkraftens förmåga att balansera att bli ännu viktigare. Detta eftersom delar av vattenkraftsproduktionen bidrar med balansering av elnätet inom för att anpassa produktionen efter förbrukningen.

Lagförslaget som nu lagt fram – efter år av förhandling och debatt – innebär att vattenkraften kan fortsätta ha en nyckelroll i det svenska elsystemet och samtidigt anpassas till moderna miljövillkor. Runt om i Sverige finns många gamla vattenkraftverk och dammar som saknar tillstånd enligt modern miljölagstiftning. Av landets vattenkraftverk har till exempel bara några fungerande passager för upp- och nedströmsvandring av fisk. Syftet med den nya lagstiftningen är att miljöanpassa dessa anläggningar.

Det nya regelverket bedöms, enligt regeringen, leda till bättre miljö och mer livskraftiga ekosystem längs många vattendrag. Samtidigt kommer det ta tid att pröva alla tillstånd, uppåt 20 år.